Vertaisvuokraus airbnb

Airbnb-veroansa vieläkin viritetty

Omaa asuntoa ei ole tarkoituksenmukaista vieläkään vertaisvuokrata - edes lyhytaikaisesti - ensimmäisen kahden vuoden asumisen aikana.

Avustimme ennakkoratkaisuprosessissa (KVL 30/2020), jossa kumottiin Verohallinnon ohjeistus, jonka mukaan jopa oman asunnon lyhytaikainen vertaisvuokraaminen (esim. Airbnb:n kautta) katkaisisi asunnon luovutusvoiton verovapauden edellyttämän kahden vuoden yhtäjaksoisen käytön.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) kuitenkin valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös ei siis ole vielä lainvoimainen eikä omaa asuntoa ole tarkoituksenmukaista vieläkään  vertaisvuokrata – edes lyhytaikaisesti – ensimmäisen kahden vuoden asumisen aikana. 

Share this post

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on tumblr
Share on reddit
Share on pinterest
Share on print
Share on email