Vertaisvuokraus airbnb

Airbnb-veroansa vieläkin viritetty

Omaa asuntoa ei ole tarkoituksenmukaista vieläkään vertaisvuokrata - edes lyhytaikaisesti - ensimmäisen kahden vuoden asumisen aikana.

Avustimme ennakkoratkaisuprosessissa (KVL 30/2020), jossa kumottiin Verohallinnon ohjeistus, jonka mukaan jopa oman asunnon lyhytaikainen vertaisvuokraaminen (esim. Airbnb:n kautta) katkaisisi asunnon luovutusvoiton verovapauden edellyttämän kahden vuoden yhtäjaksoisen käytön.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) kuitenkin valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös ei siis ole vielä lainvoimainen eikä omaa asuntoa ole tarkoituksenmukaista vieläkään  vertaisvuokrata – edes lyhytaikaisesti – ensimmäisen kahden vuoden asumisen aikana. 

Jakaminen