Henkilöstöanti

Uusi henkilöstöantisäännös voimaan 2021

Yritykset voivat tammikuusta 2021 alkaen sitouttaa ja palkita työntekijöitään alle käyvän arvon toteutettavalla henkilöstöannilla.

Listaamattoman yhtiön työntekijät voivat merkitä työnantajayhteisön osakkeita ns. matemaattisella arvolla. Merkintähetkellä ei synny työntekijälle verotettavaa tuloa. Tuleva osakkeiden myynti verotetaan luovutusvoittona (ei ansiotulona kuten optiot) ja myös hankintameno-olettama soveltuu luovutukseen.

Edellytyksenä, että etu on työntekijöiden enemmistön käytettävissä.

Uusi säännös edellyttää, että enemmistöllä yhtiön työntekijöistä on mahdollisuus osallistua osakeantiin. Kullakin työntekijällä tulee olla oikeus merkitä osakkeita suhteessa kyseisen työntekijän bruttopalkkaan tai muuten mitattavaa työpanoksen arvoon. Säännös koskee myös toimitusjohtajaa.

Uudet optioiden verotusta ja sivukuluja koskevan säännökset

Samanaikaisesti 1.1.2021 tuli voimaan myös uudet optioiden verotusta koskevat säännökset, jotka mahdollistavat optioiden myöntämisen alihintaan. Uudet työsuhdeoptioita koskevat säännöksen selkiyttyvät tilannetta ja poistavat kasvuyhtiöiltä yhden yleisen ”veroansan”.

Lopuksi

Uusi henkilöstöantisäännös ja optiosäännös yhdessä mahdollistavat tehokkaan työntekijöiden palkitsemisen. Myös olemassa olevia palkitsemisjärjestelyitä on suositeltavaa käydä läpi. 

Lisätietoja antaa Johan Hägerström.

Share this post