Referenssit

Yksityishenkilön verotarkastus ja verovalitusprosessi

Asianajotoimisto Hägerström avusti johtotehtävissä toimivaa yksityishenkilöä verotarkastusprosessissa ja sitä seuranneessa verovalitusprosessissa. Verotuksen oikaisulautakunta vahvisti henkilön verosopimuksen mukaiseksi asuinvaltioksi Sveitsin, kumosi kokonaisuudessaan verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi ja määräsi maksuunpannut verot, veronkorotuksen ja viivästyskorot palautettavaksi.
1/2024

Rakennusyhtiön verotarkastus

Asianajotoimisto Hägerström avusti merkittävää rakennusalan yritystä tuloverotusta, arvonlisäverotusta ja ennakkoperintään koskeneessa verotarkastuksessa.
8/2023

Espanjaan muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti johtotehtävissä toimivaa henkilöä ulkomaan työtulon verovapauden varmistamisessa Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla henkilön siirtyessä Espanjan avainhenkilöverotuksen (ns. Beckham law) piiriin.
8/2022

Yrityskauppa

Asianajotoimisto Hägerström avusti myyjiä Siru Innovations Oy:n osakekannan myynnissä maailman johtavalle mikroprosessorivalmistaja Intelille (NASDAQ: INTC).
5/2022

Yhdysvaltalaisen trustin verotus

Asianajotoimisto Hägerström avusti yksityishenkilöä yhdysvaltalaisen trustin verotukseen liittyvässä toimeksiannossa.
8/2021

Alankomaihin muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti varakasta yksityishenkilöä olennaisten siteiden katkaisemisessa ja maastamuuttoa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisessa. Verohallinto vahvisti olennaisten siteiden katkenneen ja henkilön olevan rajoitetusti verovelvollinen Suomeen heti muuttohetkestä alkaen.
8/2021

Perheyhtiön jakautuminen ja sukupolvenvaihdos

Asianajotoimisto Hägerström avusti perheyhtiötä kokonaisjakautumisen ja sitä seuranneen sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
7/2021

Omien osakkeiden hankkiminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti yhtä Suomen lupaavinta startup-yritystä omien osakkeiden hankintaa koskevassa ennakkoratkaisuprosessissa.
6/2021

Osakassopimuksen verovaikutukset

Asianajotoimisto Hägerström avusti yrityskaupan yhteydessä solmittavan osakassopimuksen verovaikutusten arvioinnissa.
4/2021

Verkkotunnuksen ostoprosessi

Asianajotoimisto Hägerström avusti päämiestä domainin ostoprosessissa. Kauppahinta kymmeniä tuhansia euroja.
3/2021

Yrityskaupan strukturointi

Asianajotoimisto Hägerström avusti perheen sijoitusyhtiötä yrityskaupan suunnittelussa.
2/2021

Osakassopimuksen laatiminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti elokuva- ja mainosalan tuotantoyhtiötä osakassopimuksen neuvottelussa ja laatimisessa.
2/2021

Verostrukturointi

Asianajotoimisto Hägerström avusti yhdessä paikallisen asianajotoimiston kanssa Luxemburgiin sijoittautunutta finanssialan konsernia verostrukturoinnissa, optio-ohjelman suunnittelussa sekä osakassopimuksen laatimisessa.
1/2021

Henkilön verostatusta koskeva selvityspyyntö

Asianajotoimisto Hägerström avusti yrittäjää maastamuuton jälkeen lähetettyyn Verohallinnon selvityspyyntöön vastaamisessa. Vastauksen jälkeen Verohallinto vahvisti yrittäjän rajoitetusti verovelvolliseksi ja verosopimuksen mukaan Arabiemiraattien liittossa asuvaksi.

Arabiemiraattien Dubaihin muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti varakasta yksityishenkilöä rajoitetusti verovelvolliseksi ja verosopimuksen mukaan Arabiemiraattien liitossa asuvaksi hakeutumisessa.

Yhdysvaltalaisen IRA eläkesäästötilin verotus

Asianajotoimisto Hägerström avusti varakasta yksityishenkilöä Yhdysvaltalaisen Individual Retirement Account eli IRA-tilin perintöverotuksessa ja varojen noston verotuksessa. Verohallinto vahvisti Suomen ja Yhdysvaltojen välisen perintöverosopimuksen estävän Suomea verottamasta ns. "Inherited IRA" tilin muodossa Yhdysvaltojen kansalaiselta saatua perintöä. Perintö muodosti tästä huolimatta uuden hankintamenon saajan tuloverotuksessa. Näin ollen myöskään tilillä olleiden arvopapereiden realisointi ja varojen nosto ei aikaansaanut maksettavaa veroa (vaan verovähennyskelpoisen luovutustappion).

Ruotsiin muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti varakasta yksityishenkilöä olennaisten siteiden katkaisemisessa ja maastamuuttoa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen laatimisessa. Verohallinto vahvisti olennaisten siteiden katkenneen ja henkilön olevan rajoitetusti verovelvollinen Suomeen heti muuttohetkestä alkaen.

Yrityskauppa

Asianajotoimisto Hägerström avusti lääketieteelliseen kuvantamiseen erikoistuneen Suomen Radiologikeskus Oy:n omistajaa osittaisessa irtautumisessa ja yhtiön omistuspohjan laajentamisessa pääomasijoitusyhtiö Korona Investin tehdessä sijoituksen yhtiöön.

Vähemmistöosakkaan lunastaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti elokuva- ja mainosalan tuotantoyhtiötä vähmmistöosakkaan lunastamisessa, lunastushintaa koskevassa riidassa ja yhteistyösopimusten purkamisessa.
8/2021

Verottajan selvityspyyntöön vastaaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti varakasta yksityishenkilöä ulkomaista sijoitusvakuutusta koskevaan Verohallinnon selvityspyyntöön vastaamisessa. Verohallinto toimitti verotuksen vastauksessa esitetysti.
8/2021

Saksaan muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti yksityishenkilöä Saksaan muuttamisen suunnittelussa sekä olennaisten siteiden katkaisemisessa.
7/2021

Sveitsiin muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti varakasta yksityishenkilöä Sveitsiin muuton suunnittelussa.
6/2021

Suomeen muuttaminen

Asianajotoimisto Hägerström avusti Yhdysvaltojen kansalaista maahanmuuton ja tulevan yrityskaupan verovaikutusten selvittämisessä.
6/2021

Vaikuttajamarkkinoinnin verotus

Asianajotoimisto Hägerström avusti merkittävää verkkokauppaa vaikuttajamarkkinoinnin verotukseen liittyvässä toimeksiannossa.
4/2021

Asiamiehenä toimiminen

Asianajotoimisto Hägerström toimi varakkaan yksityishenkilön (UHNW) asiamiehenä mm. viranomaisissa henkilön ollessa estynyt saapumasta maahan koronarajoitusten takia.
2/2021

Sukupolvenvaihdos

Asianajotoimisto Hägerström avusti perheen sijoitusyhtiötä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
2/2021