Sukupolvenvaihdos yrityksessä

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa yllättävän verotehokkaasti

Sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa yllättävän verotehokkaasti.​

Yleinen väärinkäsitys on, että sukupolvenvaihdosta ei voida toteuttaa suuren verokustannuksen takia. Sekä tuloverotuksessa että perintö- ja lahjaverotuksessa on kuitenkin sukupolvenvaihdoksia koskevia huojennuksia joiden soveltuessa sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa yllättävän verotehokkaasti.

Sukupolvenvaihdos kauppana

Tuloverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuessa sukupolvenvaihdos on luovuttajalle täysin verovapaa ja ostajan ainoaksi verokustannukseksi jää varainsiirtovero 1,6 %. Vastoin yleistä käsitystä tuloverolain sukupolvenvaihdoshuojennus voi soveltua myös kiinteistöyhtiöiden luovutuksiin jolloin varainsiirtovero on 2 %.

Sukupolvenvaihdos lahjoituksena

Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta sovelletaan yritystoiminnan lahjoitukseen tai perintöön ja siinä huojennetaan saajan lahja- tai perintöveroa.

Edellytyksenä on, että perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai yrityksen osa ja saaja jatkaa tätä yritystoimintaa. Yritystoiminta on verotuskäytännössä perinteisesti rinnastettu elinkeinotoimintaan. Huojennuksen saamiseen riittää 10 %:n osuus osakekannasta.Yritystoiminnan jatkamiseksi on vakiintunut oikeuskäytännössä toimitusjohtajana toimiminen tai hallituksen varsinainen jäsenyys.

Lahjoittajan ei siis tarvitse luopua kokonaan yritystoiminnasta eikä edes yhtiön määräysvallasta. Yritystoiminnan jatkajan ei myöskään täydy työskennellä täysipäiväisesti yrityksessä.

Perintö- ja lahjaverolain osittaisen huojennuksen soveltuessa vero on I-veroluokassa tosiasiassa aina alle 7 % osakkeiden käyvästä arvosta (ilman huojennusta jopa 17 %). Pääsääntöisesti vero on vain 2–5 % osakkeiden käyvästä arvosta. Verolle saa kaiken lisäksi maksuaikaa jopa 10 vuotta, joten saajan maksukyky voidaan turvata.

Lopuksi

Käytännössä parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä yhdistelemällä vastikkeellista ja vastikkeetonta luovutusta. Yritystoiminta on mahdollista siirtää jatkajalle kohtuullisella verokustannuksella ja samalla voidaan turvata yritystoiminnasta luopuvan eläkepäivät.

Sukupolvenvaihdoshuojennusten soveltuminen ja niihin vetoamisen mielekkyys on suositeltavaa selvittää huolella. Huojennuksen soveltuessakaan siihen ei kannata aina vedota, koske se voi kostautua luovutettaessa myöhemmin edelleen osakkeita (osakkeiden alhaisempi hankintameno ja karenssiaika).

Lisätietoja antaa Johan Hägerström.

Share this post