Juristi, lakimies vai asianajaja

Mistä paras juristi?

Etsit syystä parasta juristia, lakimiestä tai asianajajaa hoitamaan asiaasi. Oikeat neuvot voivat olla ratkaisevia halutun lopputuloksen saavuttamisessa ja juristin taidoista saattaa riippua jutun voittaminen tai häviäminen.

Juristien tasoa ei kuitenkaan voi mitata yksiselitteisesti eikä juristeja voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Tunnettu ”huippujuristi” tai toisessa asiassa menestyksekkäästi tuttavan asiaa hoitanut juristi ei välttämättä aina ole paras valinta. Juristin valinnassa tärkeintä on löytää paras mahdollinen lakimies hoitamaan juuri sinun asiaasi.

Juristi, lakimies vai asianajaja?

Juristi ja lakimies ovat yleisnimikkeitä, jolla tarkoitetaan yleensä ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä.

Suomessa asianajaja on lailla suojattu ammattinimike, jota saa käyttää vain kokenut asianajotutkinnon suorittanut juristi, joka on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajajalla on myös velvollisuus osallistua vuosittaiseen lisäkoulutukseen. Asianajaja on asiakkaansa oikeuksien ajamiseen erikoistunut juristi jonka tulee olla riippumaton ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua.

Asianajajilta siis vaaditaan enemmän ja heitä valvotaan tarkemmin kuin muita juristeja. Suomessa asianajajana ei voi toimia kuka tahansa oikeustieteen maisteri tai varatuomari: ainoastaan yksi seitsemästä työelämässä olevasta lakimiehestä on asianajaja.

Erikoistuminen

Yksikään juristi ei hallitse suvereenisti kaikkia oikeudenaloja ja kysymyksiä. Jos asiasi on monimutkainen niin suositeltavaa on valita asianajaja tai muu juristi, joka on erikoistunut juuri sinun asiaasi. Rikosasiaan kannattaa siis valita rikosjuristi, avioeroa hoitamaan perheoikeuteen erikoistunut juristi ja veroasiaan verojuristi.

Oikeudenalojen sisällä tapahtuu myös merkittävää erikoistumista. Esimerkiksi verojuristien ja veroasiantuntijoiden kesken tapahtuu erikoistumista esimerkiksi yritysten tuloverotukseen, arvonlisäverotukseen, yksityishenkilöiden tuloverotukseen tai esimerkiksi tulliasioihin. Tämän lisäksi erikoistumista tapahtuu myös erityisten järjestelyiden mukaan, kuten yrityskaupat, yritysjärjestelyt. Juristit ovat voineet myös syventää osaamistaan vielä tietylle toimialalle kuten sijoitustoimintaan, rakentamiseen tai vakuutuksiin. Jotkut juristit työskentelevät myös säännöllisemmin kansainvälisten tilanteiden ja asiakkaiden parissa. Näin ollen heille on kertynyt kansainvälistä osaamista ja kontakteja ulkomaisiin kollegoihin joiden apu voi olla tarpeen rajat ylittävissä tilanteissa.

Toisaalta erikoistuminen on voitu viedä myös liian pitkälle, jolloin juristi ei havaitse kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja vaan keskittyy vain omaan erikoisalaansa. Etenkin suuremmissa toimistoissa vaarana on myös, että asiaasi tutustuu turhan moni juristi ja tästä syystä laskutus paisuu tarpeettomasti.

Sopivan juristin löytäminen

Suositukseni on pyrkiä löytämään osaamiseltaan sopiva asianajaja tai muu kokenut ja vastaaviin tilanteisiin perehtynyt juristi. Valitsemalla asianajajan voit pyrkiä myös varmistamaan asiaasi hoitavan henkilön riippumattomuuden ja esteettömyyden sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa etuasi.

Tärkeää on myös, että tiedät kuka asiaasi tosiasiassa hoitaa toimistossa. On siis hyvä varmistaa, että juuri kyseisellä juristilla on aikaa perehtyä ja hoitaa toimeksiantosi itse tai ymmärrät mitkä osat toimeksiannon hoitamisesta mahdollisesti siirretään toimiston muille juristeille ja miten tämä vaikuttaa asiasi hoitoon ja hintaan.

Hyvä juristi arvioi asiakkaan tilannetta mahdollisimman objektiivisesti eikä pyri tältä osin miellyttämään asiakasta esimerkiksi ylioptimisilla ennusteilla lopputuloksesta. Monesti oikeudellisessa tulkintakysymyksessä on omat riskinsä ja ongelmat eivät aina ole täysin yksiselitteisiä.

Vastuullisesti toimiva juristi kertoo sinulle myös ikävät uutiset ja tuo esiin kriittiset näkemykset jo ennakolta. Lopulta henkilökemioiden vaikutus luottamuksen ja avoimen kommunikoinnin muodostumiseen on kuitenkin usein ratkaisevaa.

Jakaminen