Hallitus ehdottaa tänään annetussa varainsiirtoveron muutosehdotuksia, että kaikkia varainsiirtoverokantoja alennetaan

Varainsiirtoveroa lasketaan

Kaikkia varainsiirtoverokantoja esitetään alennettavaksi:

  • Kiinteistöt 3 prosenttia (nykyisin 4 %),
  • Asunto-osakeyhtiöt ja muut kiinteistöosakeyhtiöt 1,5 prosenttia (nykyisin 2 %), ja
  • Muut arvopaperit 1,5 prosenttia (nykyisin 1,6 %).

Hallituksen esityksen mukaan alennettuja verokantoja on tarkoitus soveltaa jo tästä päivästä lähtien tehtäviin kiinteistö- ja arvopaperikauppoihin (edellyttäen, että laki hyväksytään). Verohallinto tulee palauttamaan liikaa maksetun varainsiirtoveron loppuvuoden aikana tehdyistä kiinteistö- ja arvopaperikaupoista. Ratkaisevaa vaikuttaa olevan kauppakirjan allekirjoitushetki.

Lisäksi esitetään, että ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistuu vuoden 2024 alusta lukien. Ensiasuntojen osalta esitys ei vaikuta olevan takautuva vaan asunnon voi ostaa verovapaasti vielä tämän vuoden aikana, kunhan kauppakirja on allekirjoitettu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jakaminen