Blogi & Uutiset

Verohallinnon uudet valvontakeinot ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyvät verorikosten ja verovelan määrän kasvuna.  Verohallinto ilmoitti löytäneensä valvonnassaan vuonna 2023 …

Kaikkia varainsiirtoverokantoja esitetään alennettavaksi: Kiinteistöt 3 prosenttia (nykyisin 4 %), Asunto-osakeyhtiöt ja muut kiinteistöosakeyhtiöt 1,5 prosenttia (nykyisin 2 %), ja …

Turun hovioikeuden 16.3.2023 antamassa ratkaisussa henkilön katsottiin syyllistyneen perusmuotoiseen veropetokseen 4.558,67 euron pääomatulon ilmoittamatta jättämisestä josta hänelle oli jäänyt määräämättä …

Exit-veroa (maastapoistumisveroa tai virallisemmin arvonnousuveroa) koskeva luonnos hallituksen esityksestä julkaistiin ja lähetettiin lausuntokierrokselle 12.8.2022. Luonnollisten henkilöiden exit-veroa koskeva ehdotus on …

Hallitus on päättänyt vuoden 2021 budjettiriihessään ottaa käyttöön luonnollisten henkilöiden exit-veron (maastapoistumisvero, arvonnousuvero, exit tax) vuoden 2023 alusta alkaen. Osakeyhtiöiden ja …

Yrityskauppaprosessi voidaan jakaa myyjän verotuksen näkökulmasta neljään päävaiheeseen, joita ovat yrityskaupan valmistelu ja strukturointi, due diligence – prosessi, kauppakirjan laatiminen …

Trustit ovat common law -oikeusjärjestelmässä (kuten Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa) muodostuneita toisen henkilön eduksi hallittuja varallisuuskokonaisuuksia. Vastaavaa omistusmuotoa ei tunneta Suomen …

Ulkomaille muuttaminen vaikuttaa tuloverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen sekä mahdollisesti myös omistamiesi ja johtamiesi yhtiöiden verotukseen. Lisäksi ulkomailla asuminen voi vaikuttaa …

Verottaja on lähettänyt viime aikoina kiihtyvään tahtia ulkomaisia tilejä, sijoitustuotteita ja erityisesti sijoitusvakuutuksia sekä eläkevakuutuksia koskevia selvityspyyntöjä. Selvityspyyntöjä on lähetetty …