Sveitsistä perintö

Sveitsin perintöverosopimus

Sveitsin perintöverosopimus mahdollistaa tilanteet, jossa Suomessa asuvat perilliset tai testamentinsaajat vapautuvat perintöverosta.

Kansallinen laki

Kansallisen lain mukaan, jos perinnönjättäjä tai perinnönsaaja asuu Suomessa perinnönjättäjän kuollessa, tulee perinnönsaajan suorittaa perintövero.Suomen perintöveron suorittamisenvelvollisuuteen riittää siis, että joko perinnönjättäjät tai perinnönsaaja asui Suomessa verovelvollisuuden nykyhetkellä. Perintövelvollisuus Suomeen koskee tällöin kaikkea jäämistöomaisuutta riippumatta missä valtiossa omaisuus sijaitsee.

Perintöverosopimus

Suomen ja Sveitsin välinen perintöverosopimus kuitenkin rajoittaa Suomen verotusoikeutta. Perintöverosopimuksen mukaan perinnönjättäjän asuessa kuollessaan Sveitsissä Suomella on lähtökohtaisesti oikeus verottaa vain Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta (siihen luettuna sen tarpeisto sekä maa- tai metsätalouteen kuuluva elollinen ja eloton irtaimisto) vaikka perinnönsaaja asuisi Suomessa.

Perintöverosopimuksen näin soveltuessa Suomessa asuva perillinen suorittaa perintöveroa lähtökohtaisesti vain Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä. Perintöveroa ei suoriteta arvopapereista, asunto-osakkeista, muiden kiinteistöyhtiöiden osakkeista, muusta irtaimesta omaisuudesta tai ulkomailla sijaitsevista kiinteistöistä.

Sveitsillä on perinnönjättäjän asuinvaltiona yksinomainen verotusoikeus perintöön. Sveitsin monet kantonit eivät peri lainkaan perintöveroa, jos perinnönsaaja on perinnönjättäjän puoliso tai lapsi.

Perintöverosopimuksen soveltamiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta ja Verohallinnon soveltamiskäytäntö on ollut joissain tapauksissa epäjohdonmukaista. Perintöveroseuraamuksen on suositeltavaa selvittää huolellisesti, jos harkitset muuttoa ulkomaille tai saat perintöä ulkomailla asuvalta henkilöltä.

Jakaminen